Contact Vacatures Voor ouders
Voor ouders Vacatures Contact
Overblijven Dalton Nicolaas school

Heb je kinderen op de Dalton Nicolaasschool in Doorn, dan kan je ervoor kiezen je kind tussen de middag thuis te laten eten, of op school. Als je je kind(eren) op school laat eten, dan maak je gebruik van de tussenschoolse opvang. Hier zijn kosten aan verbonden.

Het tarief voor 2021/2022 is vastgesteld op € 2,00 per kind per overblijfbeurt. In principe betaal je alleen als je kind heeft deelgenomen aan het overblijven. Je kind hoeft niet op vaste dagen deel te nemen, dit kan je per dag bepalen. Wel is het belangrijk dat je kind is aangemeld voor het overblijven. Is je kind aangemeld voor het overblijven, maar eet je kind alsnog thuis? Dan wordt de overblijfbeurt alsnog in rekening gebracht. Je kunt nl. je kind dagelijks tot 11.30 uur aan- en afmelden. Hierover verderop meer.

Voor de administratie maken wij gebruik van een overblijfsysteem. Dit heet ′Overblijven met edith.nl′ Wij betalen per kind per overblijfbeurt een vergoeding voor het gebruik van dit systeem. Daarom wordt een overblijfbeurt ook in rekening gebracht als je kind wel is opgeven, maar niet aanwezig is. Onze kosten lopen immers ook door.

Hoe werkt het?
Nieuwe ouders maken een account aan op https://www.overblijvenmetedith.nl. Hierbij geef je op welke school het betreft. Je krijgt vervolgens een inlognaam en wachtwoord, waarmee je in het systeem kunt inloggen. Je kunt vervolgens de gegevens van je kind invoeren. Als dat gedaan is kan je aangeven op welke dagen je kind zal gaan overblijven. Dit moet je per kind aangeven. Als je kind niet op vaste dagen overblijft, dan kan je je kind ook aanmelden op de dag dat hij/zij overblijft. Aan- en afmelden voor het overblijven kan dagelijks tot 11.30 uur.

Automatische incasso
De kosten voor het overblijven betaal je achteraf via een automatische incasso. Om het bedrag te kunnen incasseren, moet je per kind een (digitale) machtiging ondertekenen. Als je meerdere kinderen hebt en er voor 1 kind geen machtiging is afgegeven, kunnen wij het bedrag niet incasseren. Het tekenen van een digitale machtiging kan in overblijvenmetedith.nl. Na afloop van een kalendermaand krijg je op de tweede dinsdag de factuur voor het overblijven toegestuurd per mail. Klopt er iets niet? Meld het dan meteen, dan kunnen we dat nog corrigeren. Vervolgens wordt het factuurbedrag aan het eind van de maand van je rekening afgeschreven.
Als je geen machtiging hebt afgegeven, dan is er een toeslag van 0,15 per kind per overblijfbeurt. Je krijgt dan wel de factuur toegestuurd, maar de kosten moet je dan zelf binnen 30 dagen na factuurdatum overmaken.

Tarieven
Als je een machtiging voor automatische incasso (voor al je kinderen die overblijven) hebt afgegeven, dan kost het overblijven € 2,00 per kind per overblijfbeurt. Als je geen machtiging hebt afgegeven, dan kost het € 2,15 per overblijfbeurt. Is je kind niet aangemeld, maar wel aanwezig, dan word je kind toegevoegd door de overblijfkracht. In dat geval betaal je ook € 2,15 per overblijfbeurt.
Ouders die zelf overblijfkracht zijn, hoeven niet te betalen voor hun kinderen op de dag dat zij zelf overblijven. Bovendien krijg je als overblijfkracht een vergoeding voor het overblijven van € 9,00 per overblijfbeurt.

Zijn je gegevens beschermd?
Alle overblijfkrachten tekenen een overeenkomst waarin zij ook tekenen voor geheimhouding van alle gegevens. Overblijfkrachten mogen de gegevens van jou of je kinderen met niemand delen en alleen gebruiken voor hun werk als overblijfkracht. Met overblijvenmetedith.nl is een verwerkersovereenkomst gesloten. Ook de werknemers van Edith hebben een geheimhoudingsplicht. De gegevens die je opgeeft worden alleen door de overblijfkrachten gebruikt om hun taken uit te kunnen voeren. Dit is vooral de controle op aanwezigheid van kinderen en voor evt. contact met ouders als er iets is. Meestal vindt het contact echter plaats via de overblijfcoördinator (Margit) of school.

We zijn altijd op zoek naar overblijfkrachten. Lijkt het je leuk om minimaal 1 x per 14 dagen over te blijven (vaker mag ook), neem dan contact met ons op voor meer informatie of een kennismaking.