Contact Vacatures Voor ouders
Voor ouders Vacatures Contact
Overblijven Dalton Nicolaas school

Vind je het werken met kinderen leuk en kan je minimaal 1x per 14 dagen mee helpen met het overblijven tussen 11.45 en 13.15 uur, neem dan contact met ons op. We zijn altijd op zoek naar extra overblijfkrachten.

Als overblijfkracht krijg je in principe een vaste groep. Het is ook mogelijk dat je alleen pleindienst hebt. Als alle kinderen klaar zijn met eten, gaan ook alle overblijfkrachten naar buiten om daar toezicht te houden.
Op de Nicolaasschool eten de kinderen in hun eigen klas met hun eigen overblijfkracht. Na het eten gaan ze naar buiten. De meeste groepen spelen door elkaar. Dat betekent dat je toezicht houdt samen met andere overblijfkrachten op kinderen uit verschillende groepen.

Als overblijfkracht krijg je een vrijwilligersvergoeding. Deze vergoeding is belastingvrij en de inkomsten hieruit hoef je dus niet op te geven. De maximale belastingvrije vergoeding is 5,00 per uur. Omdat het overblijven langer dan een uur duurt en je ook reistijd hebt, is de maximale vergoeding per overblijfbeurt € 9,00.

Je werkt in een team met andere overblijfkrachten. Elke overblijfkracht heeft in principe op een vaste dag steeds dezelfde groep. Zo leer je de kinderen goed kennen en de kinderen jou! Tijdens het overblijven is er tijd om te eten en tijd om (buiten) te spelen. We hebben een gevarieerd schoolplein en voldoende speel- en spelmateriaal. Soms gaan we ook met een groepje naar het bos.

Minstens 1 keer per jaar organiseren we een cursusavond en een aantal keren per jaar een overleg. Er wordt van je verwacht dat je hieraan deelneemt. Tijdens zo'n avond kunnen verschillende dingen aan bod komen. Het kan een cursus over het overblijven in het algemeen zijn, of over hoe je omgaat met ongewenst gedrag, of bijvoorbeeld kinder EHBO. Daarnaast hebben we een paar keer per jaar een overleg. Zo′n overleg is handig om met elkaar de regels af te stemmen en afspraken te maken. Maar ook is het fijn om elkaar beter te leren kennen, dus we sluiten zo′n bijeenkomst vaak af met een drankje.

Wat verwachten wij van een overblijfkracht ?

Daarnaast zijn wij verplicht om voor elke overblijfkracht een VOG (verklaring omtrent gedrag) aan te vragen. De kosten die hieraan verbonden zijn worden door ons vergoed.

Tot slot: overblijven is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Je kunt dus niet zomaar zonder berichtgeving wegblijven. Als je een keer niet kan is dat geen probleem, zolang het maar in overleg is, zodat we vervanging kunnen regelen.

Heb je belangstelling, neem dan contact op via eat@12link.nl of bel 06-28640867 (Margit)